Institution COVID-19 Policy

Engineering faculties  »  Institution COVID-19 Policy


CONTENTS

  08_12_2021_Kế hoạch đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi người học đi học trở lại bình thường

  08_12_2021_Kế hoạch số 1296/KH/ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi người học đi học trở lại bình thường (file đính kèm)


  • Address: 10 Huynh Van Nghe street, Buu Long ward, Bien Hoa city, Dong Nai province.
  • Tel: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Lac Hong University
    40,495       2/635