Institution COVID-19 Policy

Engineering faculties  »  Institution COVID-19 Policy


CONTENTS

  Chung tay đẩy lùi dịch cúm Covid-19: Trường Đại học Lạc Hồng chế tạo Nhiệt kế thông minh SmartReg


  • Address: 10 Huynh Van Nghe street, Buu Long ward, Bien Hoa city, Dong Nai province.
  • Tel: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Lac Hong University
    40,491       3/632