Institution COVID-19 Policy

Engineering faculties  »  Institution COVID-19 Policy


CONTENTS

  22_9_2021_Thông báo về việc mời tiêm vắc xin phòng COVID-19 (mũi 2)

  22_9_2021_Thông báo số 1037/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc mời tiêm vắc xin phòng COVID-19 (mũi 2) (file đính kèm)


  • Address: 10 Huynh Van Nghe street, Buu Long ward, Bien Hoa city, Dong Nai province.
  • Tel: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Lac Hong University
    40,496       2/636