Institution COVID-19 Policy

Engineering faculties  »  Institution COVID-19 Policy


CONTENTS

  08_8_2021_Thông báo về việc phân bổ danh sách đi tiêm vắc xin phòng COVID-19, đợt tháng 8/2021

  08_8_2021_Thông báo số 959/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc phân bổ danh sách đi tiêm vắc xin phòng COVID-19, đợt tháng 8/2021 (file đính kèm) 


  • Address: 10 Huynh Van Nghe street, Buu Long ward, Bien Hoa city, Dong Nai province.
  • Tel: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Lac Hong University
    40,470       2/654