Institution COVID-19 Policy

Engineering faculties  »  Institution COVID-19 Policy


CONTENTS

  02_12_2020_Kế hoạch tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch COVID-19

  02_12_2020_Kế hoạch số 1230/KH-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 (file đính kèm)


  • Address: 10 Huynh Van Nghe street, Buu Long ward, Bien Hoa city, Dong Nai province.
  • Tel: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Lac Hong University
    40,493       2/636