Institution COVID-19 Policy

Engineering faculties  »  Institution COVID-19 Policy


CONTENTS

  23_9_2021_Thông báo kết luận nội dung cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trường mở rộng ngày 20/9/2021

  23_9_2021_Thông báo số 1044/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về kết luận nội dung cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trường mở rộng ngày 20/9/2021 (file đính kèm) 


  • Address: 10 Huynh Van Nghe street, Buu Long ward, Bien Hoa city, Dong Nai province.
  • Tel: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Lac Hong University
    40,483       1/638