Institution COVID-19 Policy

Engineering faculties  »  Institution COVID-19 Policy


CONTENTS

  22_7_2021_Công văn về việc thống nhất cơ sở 5 của trường cho phường Bửu Long làm địa điểm tổ chức xét nghiệm Sars-CoV-2

  22_7_2021_Công văn số 905/ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc thống nhất cơ sở 5 của trường cho phường Bửu Long làm địa điểm tổ chức xét nghiệm Sars-CoV-2 (flie đính kèm)


  • Address: 10 Huynh Van Nghe street, Buu Long ward, Bien Hoa city, Dong Nai province.
  • Tel: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Lac Hong University
    40,489       1/636