Institution COVID-19 Policy

Engineering faculties  »  Institution COVID-19 Policy


CONTENTS

  01_9_2020_Thông báo về việc đo thân nhiệt tại Trường Đại học Lạc Hồng từ ngày 07/9/2020

  01_9_2020_Thông báo số 812/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc đo thân nhiệt tại Trường Đại học Lạc Hồng từ ngày 07/9/2020 (file đính kèm)


  • Address: 10 Huynh Van Nghe street, Buu Long ward, Bien Hoa city, Dong Nai province.
  • Tel: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Lac Hong University
    40,477       1/651