Institution COVID-19 Policy

Engineering faculties  »  Institution COVID-19 Policy


CONTENTS

  10_7_2021_Công văn về việc chấp cho 03 sinh viên nước ngoài được ở lại nhà khách Lạc Hồng để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19

  10_7_2021_Công văn số 705/ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc chấp cho 03 sinh viên nước ngoài được ở lại nhà khách Lạc Hồng để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 (file đính kèm)


  • Address: 10 Huynh Van Nghe street, Buu Long ward, Bien Hoa city, Dong Nai province.
  • Tel: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Lac Hong University
    40,490       2/632