Institution COVID-19 Policy

MORE SITES  »  Institution COVID-19 Policy


CONTENTS

    10_7_2021_Công văn về việc chấp cho 03 sinh viên nước ngoài được ở lại nhà khách Lạc Hồng để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19

    10_7_2021_Công văn số 705/ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc chấp cho 03 sinh viên nước ngoài được ở lại nhà khách Lạc Hồng để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 (file đính kèm)


    © 2019 Lac Hong University
      12,044       1/484