Institution COVID-19 Policy

Engineering faculties  »  Institution COVID-19 Policy


CONTENTS

  15_02_2020_Thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

  15_02_2020_Thông báo số 76/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (file đính kèm).


  • Address: 10 Huynh Van Nghe street, Buu Long ward, Bien Hoa city, Dong Nai province.
  • Tel: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Lac Hong University
    40,469       2/651